ارتباط با تمام مخاطبان در دستور کار مدیریت حمل‌ونقل بار اصفهان


ارتباط با تمام مخاطبان در دستور کار مدیریت حمل‌ونقل بار اصفهان

 

حسین حق‌شناس -پنجشنبه ششم مردادماه- در بازدید از یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری اظهار کرد: سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با توجه به نقش حمل بار در مدیریت شهر، در آینده می‌تواند نقش مؤثری در کنترل ترافیک و عوارض ناشی از اینگونه حمل‌ونقل داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به هوشمندی سامانه‌ها و دیجیتال شدن لجستیک حمل‌ونقل شهری، سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار می‌تواند در این زمینه فعالیت کند و وسایل نقلیه مختلف از پیک‌های موتوری تا کامیون‌ها را به این صورت مدیریت کند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون سازمان حمل‌ونقل بار اقداماتی همچون پایدارسازی این سازمان، تعامل با رانندگان و تصویب قوانین را عملیاتی کرده است اما با توجه به افزایش امکانات هوشمندسازی شهر همچون مرکز کنترل ترافیک و همکاری با پلیس، برنامه‌ای برای ارتباط با تمام مخاطبان هدف خود دارد.