مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان:


مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان:

سیدعلی عبداللهی اظهار کرد: اگر خودرویی به علت نقص فنی در آزمون معاینه فنی مردود شود و نیاز به آزمون مجدد در خصوص آلایندگی، سیستم ترمز و غیره داشته باشد، مالک خودرو پس از رفع نقص تا ۱۴ روز پس از مراجعه اول می‌تواند با پرداخت هزینه ۱۰ هزار تومان آزمون مجدد معاینه فنی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه بهای ارائه خدمات معاینه فنی برای خودروهای سبک ۴۷ هزار تومان و برای خودروهای سنگین ۷۱,۶۰۰ تومان است و هیچ هزینه اضافه ای از متقاضیان دریافت نمی‌شود، تأکید کرد: تنها هنگام انجام تست آلایندگی باید از کارشناس مربوطه درخواست انجام معاینه فنی برتر داده شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان افزایش قیمت معاینه فنی را مشروط به تأیید و ابلاغ از سوی مراجع مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: در صورت افزایش نرخ، از طریق درگاه‌های رسمی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان به شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون هوای پاک، خودروهای نو تا چهار سال از زمان تولید نیازی به دریافت گواهی معاینه فنی ندارند، گفت: در حال حاضر مرکز معاینه فنی جی در استان اصفهان مجاز به ارائه خدمات و صدور گواهی معاینه فنی برتر است.