فعالیت ۲۶ شرکت حمل‌ونقل بار درون‌شهری در اصفهان / تلاش برای توسعه ناوگان عدالت‌محور


فعالیت ۲۶ شرکت حمل‌ونقل بار درون‌شهری در اصفهان / تلاش برای توسعه ناوگان عدالت‌محور

سیدعلی عبدالهی اظهار کرد: صدور انواع سند حمل از جمله بارنامه، باربرگ و مجوز تردد وسیله نقلیه باربر درون‌شهری برای نخستین‌بار در کشور از طریق سامانه هوشمند صدور مجوز تردد درون‌شهری اصفهان (سامانه باریار ۷۲۴) با رویکرد تأمین دسترسی آسان، سریع و باکیفیت ذی‌نفعان و فعالان حوزه خدمات حمل‌ونقل بار به خدمات ارائه شده به‌صورت غیرحضوری با استفاده از خدمات دولت الکترونیک، ابزارها و فناوری‌های نوین از جمله فعالیت‌های سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان است.

وی افزود: در طراحی نرم‌افزار صدور سند حمل بار شهری، تلاش شده است ضمن رعایت اصل سادگی انجام فرایندهای لازم، از فناوری روز در حوزه تهیه نرم‌افزارهای کاربردی موبایل پایه، بهره‌گیری شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان ادامه داد: این سازمان تلاش خود را در راستای ساماندهی و بهبود وضعیت حمل‌ونقل کالا و بار در شهر از طریق مطالعه، برنامه‌ریزی، آموزش، نظارت، هماهنگی و مدیریت در حمل‌ونقل کالا و بار برای جابه‌جایی ایمن، مناسب و سریع طبق تعاریف قانونی به‌کار بسته است و اقدامات ضروری در راستای کاهش تقاضای سفر با استفاده از توانمندی دولت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: شناسایی، ساماندهی و ثبت‌نام فعالان حوزه حمل‌ونقل بار در چارچوب سامانه hamlebar.com برای ناوگان باری دیزل و ناوگان باری بنزین‌سوز، صدور و تمدید پروانه اشتغال راهبران ناوگان بار و صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری در قالب ۲۶ شرکت حمل‌ونقل بار درون‌شهری با رویکرد توزیع عدالت‌محور ناوگان و جلوگیری از فساد و رانت صورت می‌گیرد.